Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường
Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 27 / 05 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018

Tổng số suất ăn: 267 x 12.000 =3.204.000
Điểm trung tâm+ Vân động: 201 x 12.000 = 2.412.000
Điểm đồng cấm: 66Trẻ x 12.000 = 792.000


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên