Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 24 / 09 / 2018
7 giờ 00

Đ/c: Nguyễn Thị May-HT trực và làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Ly-PHT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Út Thêm-PHT làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/9/2018

Tổng số suất ăn: 249 x 13.500 =3.361.000
Điểm trung tâm: 181 x 13.500 = 2.443.500
Điểm đồng cấm: 68Trẻ x 13.500 = 918.000


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên