Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 19 / 03 / 2018
6 giờ 30

Đ/c : Nguyễn Thị May- HT trực và làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Ly-PHT làm việc tại trường

Đ/c : Nguyễn Thị Út Thêm-PHT làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/03/2018

Tổng số suất ăn: 282 x 12.000 =3.384.000
Điểm trung tâm+ Vân động: 212x 12.000 = 2.544.000
Điểm đồng cấm: 70Trẻ x 12.000 = 840.000


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên