Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 2/2015

Chương trình công tác Tháng 2/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

      Số: 06/KH-TrMN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

      Nguyễn Huệ, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

                                                 Chương trình công tác tháng 02/2015

 

*Nhiêm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

2. Tiếp tục thực hiện chăm sóc giáo dục các độ tuổi

3. Rà soát, điều tra trẻ từ 0 đến 5-6 tuổi

4. Kiểm tra nội bộ trường học

5. Tiếp tục tự đánh giá công tác  kiểm định chất lượng giáo dục

6. Làm đồ dung,  đồ chơi phục vụ chuyên đề

7. Thực hiện ký cam kết các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán

 

 

Thời gian

 

Nội dung làm việc

Người làm việc

01/02-03/02

Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBPTCM – GVPT các lớp

03/02-05/02

Tiếp tục thực hiện  hoạt động chuyên môn đúng kế hoạch các độ tuổi

Tiếp tục làm đồ dung, đồ chơi

GV các lớp

 

   05 -07

Rà soát, điều tra phổ cập trẻ từ 0 đến 5 – 6tuổi

CBPTCM – GVPT các lớp

  07  -09

Kiểm tra nội bộ trường học khối 3 tuổi. 

Tiếp tục tự đánh giá công tác  kiểm định chất lượng giáo dục

CBPTCM – GVPT các lớp

09   -11/02

Lập kế hoạch phát triển Giáo dục cấp huyện năm học 2015-2016

CM - Công đoàn

11/02-13/02

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 2 triển khai công tác tháng 3

Ký cam kết các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán 2015

BGH - CBGV, NV

14/02/2015

Nghỉ tết Nguyên đán xuân Ất Mùi 2015

 

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    ( Đã ký)

                                                                                                 Hồ Thị Yến