Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 3/2016

Chương trình công tác tháng 3/2016


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

             Số:  10  /TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Nguyễn Huệ, ngày  02 tháng 03  năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 /2016

                                                                                

* Nhiệm vụ trọng tâm:

  -  Duy trì và ổn định nề nếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các hoạt động.

  -  Tham gia thi trưng bày triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp tỉnh.

  - Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

  - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 26/3

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 31

 Duy trì công tác phát triển giáo dục

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95 % trở lên .

CB,GV,BGH

06

 Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày 08/3

Hội gia đình nhà giáo

01- 31

 Triển khai thực hiên  hoạt động chuyên môn  theo chương trình tuần từ  tuần 25  – tuần 28

 

BGH -  GV,NV

07/3

Duyệt kế hoạch phát triển  giáo dục năm học 2016 - 2017

Ban giám hiệu, kế toán

09- 10

Tham dự  triển lãm đồ dùng ,đồ chơi cấp tỉnh .

 Đại diện Ban giám hiệu.

12 -  25

Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

CB PTCM, GV dự thi.

 

25- 29

Kiểm  tra các hoạt động chuyên môn theo lịch kiểm tra nội bộ

 BKTNBTH

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

    -  PGD&ĐT Đông Triều

    - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

( đã ký)

 

 

    Hồ Thị Yến