Xuất bản thông tin

Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường mầm non Nguyễn Huệ

Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường mầm non Nguyễn Huệ

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018


           Trường mầm non Nguyễn Huệ thực hiện nhiệm vụ năm học, phấn đấu đạt thành tích năm học 2017-2018. Hội thị giáo viên dạy giỏi cấp trường được diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 16/11/2017, nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, khai thác sử dụng ứng dụng CNTT, sử dụng hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo. Thông qua hội thi Ban tổ chức đã tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại trường.

          Hội thi được tổ chức theo điều lệ giáo viên giỏi bậc học mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Giáo viên trải qua 2 phần thi  lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết là hình thức thi trắc nghiệm với những kiến thức về điều lệ trường mầm non, luật giáo dục, chương trình giáo dục mầm non, những nhiệm vụ của giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018; phần thi thực hành 2 tiết bắt buộc (1 tiết tự chọn và 1 tiết bắt thăm).

          Kết quả 25/26 đồng chí giáo viên dự thi có 20 đ/c đạt loại giỏi; 5 đ/c đạt loại khá cả về lý thuyết và thực hành.

Đ/c: Nguyễn Thị May - Hiệu trưởng nhà trường đại diện BGK nhà trường phổ biến thể lệ cuộc thi

Phần thi lý thuyết của các đồng chí giáo viên

Phần thi thực hành Cô giáo Vũ Lệ Thanh - Nhóm trẻ A1

Cô giáo Lưu Thị Linh - Nhóm trẻ A2

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Nhung - Lớp MG 3A2

Cô giáo Nguyễn Thị Hường - Lớp MG 3A2

Cô giáo Ngô Thị Thu Huyền - Nhóm trẻ A1

Cô giáo Trần Thị Hoan - Lớp MG 3TA1

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Nhóm trẻ A2

Cô giáo Đào Thị Thúy - Lớp MG 3TA1.

TCNTT: Nguyễn Hồng