Xuất bản thông tin

Hôi thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 -2013

Hôi thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 -2013


 

Thực hiện kê hoạch nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 và kế hoạch trọng tâm tháng 1 năm 2013. Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013.

            Tham gia hội thi có 15 đồng chí giáo viên tham gia, với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, sáng tạo của  các đồng chí giáo viên đã góp phần  cho hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Trường mầm non Nguyễn Huệ  năm học 2012 – 2013 đã diễn ra thành công, kết quả có 13/15 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013. 

Một số hình ảnh Hội thi

 

                Tiết dạy tạo hình của cô Ngô Thị Thoa

                  Tiết kể chuyện của cô Dương Thị Ngọc

                    Tiết KPKH của cô Trương Thị Hải

                                            Tiết tạo hình của cô  Đào Thị Thúy

CTV : KTP