Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Tin tức

Công tác giảm nghèo tại địa phương 

Nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo của UBND xã Nguyễn Huệ năm 2018. Để tạo điều kiện cho hộ nghèo có nguồn vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 11 / 2018
6 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Thị May-HT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Ly-PHT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Út Thêm-PHT làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/11/2018

Tổng số suất ăn: 241 x 13.500 =3.253.500
Điểm trung tâm: 179trẻ x 13.500 = 2.416.500
Điểm đồng cấm: 62Trẻ x 13.500 = 837.000


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên