Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 09/2015

Thực đơn tháng 09/2015


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU                                            CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 09 CỦA BÉ

 

               Thực đơn tuần 01 tháng 09/2015

               Từ ngày: 31/08/2015  đến: 04/09/2015

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3

Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì xương.

 

4

Thịt lợn + giò lụa - Canh tép rau đay.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5

Chả trứng đúc thịt - Canh xương rau ngót.

Bún riêu cua.

 

6

Thịt tôm rim - Canh tôm rau đay.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

               Thực đơn tuần 02 tháng 09/2015

               Từ ngày: 07/09/2015  đến: 11/09/2015

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

3

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Mì thịt nạc.

 

4

Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5

Thịt lợn kho tầu  - Canh thịt nạc rau ngót

Bún riêu cua.

 

6

Tôm thịt rim - Canh tôm rau đay.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

               Thực đơn tuần 03 tháng 09 năm 2015

               Từ ngày: 14/09/2015  đến: 18/09/2015

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3

Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì xương.

 

4

Thịt lợn + giò lụa - Canh tép rau đay.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5

Chả trứng đúc thịt - Canh xương rau ngót.

Bún riêu cua.

 

6

Thịt tôm rim - Canh tôm rau đay.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

               Thực đơn tuần 04 tháng 09 năm 2015

               Từ ngày: 21/09/2015  đến: 25/09/2015

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

3

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Mì thịt nạc.

 

4

Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5

Thịt lợn kho tầu  - Canh thịt nạc rau ngót

Bún riêu cua.

 

6

Tôm thịt rim - Canh tôm rau đay.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

                                                                                                         

                                                                                                                 Nguyễn Huệ, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa sáng: 7.500 đồng                                                            

Bữa chiều: 4.500 đồng                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                                                                     Lê Thị Làn