Xuất bản thông tin

Thực đơn Tháng 11/2013

Thực đơn Tháng 11/2013


THỰC ĐƠN THÁNG 11 /2013

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Từ ngày 01 / 11 – 08 / 11 / 2013

Từ ngày 12/ 11  – 15 / 11 / 2013

Từ ngày 18  / 11 – 22/ 11 / 2013

Từ ngày  22 / 11  -  29 / 11  / 2013

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

Cơm, trửng rán thịt; canh bí xanh nấu thịt.

 

Bún xương

 

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh rau cải nấu thịt.

Xôi ruốc

 

Cơm, trửng rán thịt; canh bí xanh nấu thịt.

 

Bún xương

 

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh rau cải nấu thịt.

Xôi ruốc

 

3

Cơm, mưới lạc vừng + ruốc thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Cháo xương + đỗ xanh

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

 

Cháo đỗ xanh

 

 

Cơm, mưới lạc vừng + ruốc thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Cháo xương + đỗ xanh

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

 

Cháo đỗ xanh

 

 

4

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu thịt.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau ngót nấu thịt.

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu thịt.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau ngót nấu thịt.

 

Bánh mì, sữa

 

 

5

Cơm, trứng đúc thịt; canh rau ngót nấu thịt.

 

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh rau ngót nấu thịt.

 

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

 

Mỳ xương

 

 

6

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

Chè đỗ đường

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

Bún xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

Chè đỗ đường

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

Bún xương

 

 

                                  

Người xây dựng thực đơn

 

 

Nguyễn Thu Huệ

Phụ trách chuyên môn

(  Đã ký )

 

Nguyễn Thị Quế