Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 5/2015

Thực đơn tháng 5/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN THÁNG 05 CỦA BÉ

Thực đơn tuần 01 tháng 05/2015

Từ ngày: 04/05/2015 đến: 08/05 /2015

Thứ

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh tép bầu.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3

Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi.

Bún cua.

 

4

Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Bánh mì sữa An Sinh.

 

5

Chả cá xốt thịt - Canh cua rau đay.

Mì xương.

 

6

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

Thực đơn tuần 02 tháng 05/2015

Từ ngày: 11/05/2015  đến: 16/05/2015

Thứ

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3

Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí xanh.

Bún riêu cua.

 

4

Thịt đậu xốt cà chua - Canh cáy rau đay mướp

Bánh mì sữa An Sinh.

 

5

Thit tôm rim  -  Canh tôm rau đay mồng tơi.

Mì thịt.

 

6

Thịt hầm  -  Canh cáy rau đay.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

Thực đơn tuần 03 tháng 05 năm 2015

Từ ngày: 18/05/2015  đến: 23/05/2015

Thứ

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh tép bầu.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3

Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi.

Bún cua.

 

4

Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Bánh mì sữa An Sinh.

 

5

Chả cá xốt thịt - Canh cua rau đay.

Mì xương.

 

6

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

Thực đơn tuần 04 tháng 05 năm 2015

Từ ngày: 25/05/2015  đến: 30/05/2015

Thứ

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3

Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí xanh.

Bún riêu cua.

 

4

Thịt đậu xốt cà chua - Canh cáy rau đay mướp

Bánh mì sữa An Sinh.

 

5

Thit tôm rim  -  Canh tôm rau đay mồng tơi.

Mì thịt.

 

6

Thịt hầm  -  Canh cáy rau đay.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng

Bữa sáng: 7.500 đồng

Bữa chiều: 4.500 đồng

 

Nguyễn Huệ, ngày 04 tháng 05  năm 2015

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Làn