Xuất bản thông tin

Trường Mầm Non Nguyễn Huệ tiến hành đánh giá trẻ cuối năm học 2017 - 2018

Trường Mầm Non Nguyễn Huệ tiến hành đánh giá trẻ cuối năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch năm học và đánh giá chất lượng trẻ cuối năm, từ ngày 12/05/2018 đến ngày 18/05/2018 trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức đánh giá trẻ cuối độ tuổi.


         Để đánh giá chất lượng giáo dục các độ tuổi nhà trường. Bộ phận chuyên môn trường phân công cho tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đánh giá chéo giữa các lớp. Các lớp phải tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng theo nội dung các chỉ số theo từng độ tuổi: 24-36 tháng; 3 - 4  tuổi, 4 - 5 tuổi. Đối với các cháu mẫu giáo lớn khảo sát theo 28 chuẩn và 120 chỉ số.

        Giáo viên các nhóm lớp tiến hành đánh giá theo các chỉ số đánh giá trẻ ở cuối các độ tuổi. Theo các chỉ số trong cuốn tài liệu "Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non". Giáo viên sử dụng một số bài tập, tình huống để khảo sát, đánh giá trẻ. Thông qua phương pháp quan sát, theo dõi, trò chuyện, phân tích sản phẩm của trẻ, trao đổi với phụ huynh. Trẻ được đánh giá theo các chỉ số của độ tuổi, đánh giá từng trẻ theo 2 mức độ: đạt và chưa đạt. Mỗi trẻ 01 phiếu đánh giá lưu hồ sơ nhà trường, kết quả tổng hợp của cả lớp được lưu tại Sổ theo dõi chất lượng của nhóm, lớp và Sổ theo dõi chất lượng trường mầm non.

         Song hành với đánh giá cuối độ tuổi ở các lứa tuổi khác thì việc đánh giá trẻ 5 tuổi đặc biệt quan trọng nhằm có định hướng chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một. Vừa qua trường Mầm non Nguyễn Huệ đã tiến hành đánh giá trẻ 5 tuổi với số lượng là 106 cháu, các cháu lần lượt trải qua 10 nội dung thuộc cả 5 lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non được xây dựng trong bộ công cụ đánh giá trẻ 5 tuổi.

         Việc đánh giá diễn ra nhẹ nhàng, an toàn, khách quan, khoa học và nghiêm túc, không ảnh hưởng đến tâm lý trẻ và phụ huynh học sinh. Kết quả 98 % cháu được đánh giá đạt. Tất cả phiếu đánh giá trẻ được lưu trong hồ sơ quản lý trẻ của nhà trường.

 

 

Kiểm tra lớp 5 tuổi A3

 

 

Kiểm tra lớp 5 tuổi A1

 

 

Kiểm tra trẻ khối 4 tuổi

 

 

Ảnh kiểm tra lớp 5 tuổi A2

 

 

TCNTT: Nguyễn Hồng