Thực đơn Tháng 3/2014


THỰC ĐƠN THÁNG 03 /2014

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Từ ngày 03 / 03 – 07/ 03 / 2014

Từ ngày 10/ 03  – 14 / 03 / 2014

Từ ngày 17  / 03 – 21/ 03 / 2014

Từ ngày  24/ 03  -  28 / 03  / 2014

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

Cơm, thịt sốt cà chua; canh bí đỏ nấu xương.

 

 Mỳ xương

 

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh bầu nấu xương.

Mỳ thịt nạc

 

Cơm, thịt sốt cà chua; canh bí đỏ nấu xương.

 

 Mỳ xương

 

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh bầu nấu xương.

Mỳ thịt nạc

 

3

Cơm, trứng đúc thịt; canh bầu nấu xương.

 

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Cơm, muối lạc vừng + thịt lợn; canh khoai tây nấu xương.

 

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh bầu nấu xương.

 

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Cơm, muối lạc vừng + thịt lợn; canh khoai tây nấu xương.

 

 

Xôi ruốc

 

 

4

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau củ quả nấu xương.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau củ quả nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau củ quả nấu xương.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau củ quả nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

5

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Bún xương

 

 

Cơm, thịt chả cá + thịt lợn; canh bí đỏ nấu xương.

 

Cháo xương

 

 

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Bún xương

 

 

Cơm, thịt chả cá + thịt lợn; canh bí đỏ nấu xương.

 

Cháo xương

 

 

6

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, thịt sốt cà chua; canh bí xanh nấu xương.

 

Bún xương

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, thịt sốt cà chua; canh bí xanh nấu xương.

 

Bún xương

 

 

                                

Người xây dựng thực đơn

 

 

Nguyễn Thu Huệ

Phụ trách chuyên  môn

 

(  Đã ký )

Nguyễn Thị Quế