To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Công tác giảm nghèo tại địa phương 

Nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo của UBND xã Nguyễn Huệ năm 2018. Để tạo điều kiện cho hộ nghèo có nguồn vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Calendar
Today: Tuesday, 20 / 11 / 18
20/11

Đ/c: Nguyễn Thị May-HT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Ly-PHT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Út Thêm-PHT làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/11/2018

Tổng số suất ăn: 241 x 13.500 =3.253.500
Điểm trung tâm: 179trẻ x 13.500 = 2.416.500
Điểm đồng cấm: 62Trẻ x 13.500 = 837.000


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên