You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho học sinh. 

Thực hiện kế hoạch,nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về công tác y tế trường học,trường Mầm non Nguyễn Huệ phối kết hợp với trạm y tế xã Nguyễn Huệ khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ trong toàn trường.

Bé ở trường
Calendar
Today: Wednesday, 17 / 01 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/01/2018

Tổng số suất ăn: 284 x 12.000 =3.408.000
Điểm trung tâm+ Vân động: 210 Trẻ x 12.000 = 2.520.000
Điểm đồng cấm: 74Trẻ x 12.000 = 888.000


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên