To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Nguyễn Huệ long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 

Để đánh giá kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ cũng như các hoạt động của nhà trường, sáng ngày 28 tháng 05 năm 2018 trường mầm non Nguyễn Huệ hân hoan tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018.

Bé ở trường
Calendar
Today: Wednesday, 18 / 07 / 18
18/07

Đ/c: Nguyễn Thị Út Thêm-PHT trực tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018

Tổng số suất ăn: 267 x 12.000 =3.204.000
Điểm trung tâm+ Vân động: 201 x 12.000 = 2.412.000
Điểm đồng cấm: 66Trẻ x 12.000 = 792.000


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên