Asset Publisher

BGH nhà trường kiểm tra hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.

BGH nhà trường kiểm tra hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ.

Theo kế hoạch kiểm tra nội bộ chuyên môn tháng 4 của nhà trường về cách tổ chức hoạt động ăn trưa cho trẻ ở các nhóm lớp.


        Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2018. BGH nhà trường tới dự hoạt động tổ chức ăn trưa cho trẻ ở các nhóm lớp.

 

 


 

 

Hoạt động ăn trưa của trẻ ở các nhóm lớp

 

TCNTT: Nguyễn Thêm