Asset Publisher

Chương trình công tác Tháng 04/2016

Chương trình công tác Tháng 04/2016


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

 

           Số: 13 /TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Nguyễn Huệ, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4  /2016

                                                                                 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

   - Duy trì và ổn định nề nếp, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các hoạt động.

   -Tổ chức hội thi "  Hội  khỏe bé  mầm non" năm học 2015 - 2016                        

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 30

 Duy trì công tác phát triển giáo dục

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95 % trở lên .

CB,GV,BGH

09

 Họp hội đồng – triển khai công tác tháng

 

CB,GV,NV

01- 30

 Triển khai thực hiên  hoạt động chuyên môn  theo chương trình tuần từ  tuần  29  – tuần 32

 

BGH -  GV,NV

01- 30

 Bộ phận chuyên môn tiếp tục  cập nhật phần mềm quản lý giáo dục.

BGH, chuyên môn

11- 15

Kiểm  tra các hoạt động chuyên môn theo lịch kiểm tra nội bộ

BKTNBTH

15

 Dự lễ  phát động  triển khai " Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2016.

BGH

18

 Nghỉ bù ngày  lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

CB,GV,BGH

 29

-Tổ chức hội thi " Hội  khỏe bé  mầm non" năm học 2015 - 2016                        

CB,GV,NV

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

    -  PGD&ĐT Đông Triều

    - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

( Đã ký)

 

 

    Hồ Thị Yến