Asset Publisher

Đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013

Đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013


           Chiều  4/1/2014, thực hiện sự chỉ đạo của BTV  Đảng uỷ xã Nguyễn Huệ, Chi bộ  15 trường Mầm non Nguyễn Huệ đã tổ chức Hội Nghị kiểm điểm tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên  năm 2013  .

 

           Tham gia Hội nghị có 9 đồng chí đảng viên trong chi bộ, trong đó có 8 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị , hội nghị đã được nghe đồng chí:  Hồ Thị Yến - Bí thư chi bộ thông qua nội dung,  quy trình tiến hành đánh giá tổ chức cơ sở đảng và  đảng viên .  Qua  nội dung bản kiểm điểm của  8  đồng chí đảng viên trong chi bộ . Được  chi bộ  góp ý cho từng đồng chí về những ưu, khuyết điểm để giúp nhau cùng nhau  tiến bộ .

            Kết quả đánh giá xếp loại như sau :

            -  Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  : 1 đồng chí

            -  Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ :  7 đồng chí

            -  Chi bộ trong sạch vững mạnh .

          

 Đ/c Hồ Thị Yến - Bí thư chi bộ triển khai nội dung đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013.

 CTV/ TCNTT