Asset Publisher

Thực đơn tháng 01/2016

Thực đơn tháng 01/2016


THỰC ĐƠN THÁNG 01 CỦA BÉ

Thực đơn tuần 01 tháng 01/2016 - Thực hiện từ ngày 04/01 – 08/01

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 2/04/01

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/05/01

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/06/01

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/07/01

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi ruốc

 

6/08/01

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 02 tháng 01/2016 - Thực hiện từ ngày 11/01 – 15/01

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/11/01

Thịt kho tầu - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/12/01

Chả trứng đúc thịt - Canh thịt rau bắp cải.

Bún riêu cua.

 

4/13/01

Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương cà rốt su hào

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/14/01

Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/15/01

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 03 tháng 01/2016 - Thực hiện từ ngày 18/01 - 22/01

                                                                                                                  

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 2/18/01

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/19/01

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/20/01

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/21/01

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi ruốc

 

6/22/01

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 04 tháng 01/2016 - Thực hiện từ ngày 25/01 - 29/01

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/25/01

Thịt kho tầu - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/26/01

Chả trứng đúc thịt - Canh thịt rau bắp cải.

Bún riêu cua.

 

4/27/01

Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương cà rốt su hào

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/28/01

Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/29/01

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng                                                     Nguyễn Huệ, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Bữa sáng: 7.500 đồng                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa chiều: 4.500 đồng                                                   

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                (Đã ký)                                           

 

                                                                                 

                                                                                                                                                Lê Thị Làn