Asset Publisher

Trường mầm non Nguyễn Huệ tham gia “Hội diễn Văn nghệ cụm 1” năm học 2016 -2017.

Trường mầm non Nguyễn Huệ tham gia “Hội diễn Văn nghệ cụm 1” năm học 2016 -2017.

Thực hiện kế hoạch số: 03/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục thị xã về việc tổ chức "Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm học 2016-2017"


      Ngày 10 tháng 3 năm 2017 Trường Mầm non Nguyễn Huệ tham gia hội diễn văn nghệ cụm 1 tại hội trường UBND xã Thủy An. 

     Với hai tiết mục  hát đơn ca "Huyền thoại mẹ" và múa "Nét quê " đã đạt giải khuyến khích cấp cụm.  Qua đó cho thấy sự  đoàn kết nhiệt tình tham gia phong trào văn nghệ  mà tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

Một số hình ảnh Hội diễn văn nghệ.

 

 

 

Nguyễn Ly