TOAN CANH.jpg
KHAI GIẢNG.jpg
BÒ 2 1.jpg
TRƯỜN 2.jpg
TRUNG THU 4.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

thực đơn Mẫu giáo tháng 12

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 12    (Từ ngày: 03/12/2018 đến: 07/12/2018)   Thời gian   Bữa...

Detail

Calendar
Today: Friday, 14 / 12 / 18
14/12

Đ/c: Nguyễn Thị May -HT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Ly-PHT  tham gia chấm thi GVDG cấp cơ sở

Đ/c: Nguyễn Thị Út thêm-PHT trực và làm việc tại trường

Tài nguyên