You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho học sinh. 

Thực hiện kế hoạch,nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 về công tác y tế trường học,trường Mầm non Nguyễn Huệ phối kết hợp với trạm y tế xã Nguyễn Huệ khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ trong toàn trường.

Bé ở trường
Calendar
Today: Thursday, 18 / 01 / 18
18/01

Đ/c Nguyễn Thị May - Hiệu trưởng làm việc tại trường

Đ/c Nguyễn Thị Út Thêm - P. hiệu trưởng làm việc tại trường

Đ/c Nguyễn Thị Ly - P. hiệu trưởng kiểm tra điểm trường Vân Động

Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/01/2018

Tổng số suất ăn: 281 x 12.000 =3.372.000
Điểm trung tâm+ Vân động: 206Trẻ x 12.000 = 2.472.000
Điểm đồng cấm: 75Trẻ x 12.000 = 900.000


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên