Xuất bản thông tin

BGH nhà trường kiểm tra hoạt động của giáo viên.

BGH nhà trường kiểm tra hoạt động của giáo viên.

Theo kế hoạch kiểm tra nội bộ chuyên môn của nhà trường về cách tổ chức cho trẻ 5 - 6 tuổi chơi với đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh.


        Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2018. BGH nhà trường tới dự hoạt động góc khối lớp 5 tuổi. Về cách tổ chức hướng dẫn cho trẻ 5 - 6 tuổi chơi với đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh.

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của BGH dự giờ khối lớp 5 tuổi

TCNTT

 

Nguyễn Nhung