Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 01/2014

Chương trình công tác Tháng 01/2014


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

           Số: 01 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Nguyễn Huệ, ngày 03tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

* Trọng tâm công tác tháng 01/2014:

 - Thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Sơ kết học kỳ I – Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014.

- Tham gia giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân với địa phương -  Nghỉ tết nguyên đán theo lịch.         

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01- 01

Nghỉ tết dương lịch 2014

 

02-24

- Đảm bảo, duy trì  sĩ số các nhóm lớp.

- CBGV

02- 24

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

- Sơ kết học kỳ 1 – phương hướng học kỳ 2

- Cán bộ PTCM, tổ trưởng 

06-08

- Kiểm tra ATVSTP các điểm trường,

- Kiểm tra nhóm trẻ gia đình thôn 8

- BGH

09-10

- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị  thi giáo viên giỏi cấp trường..

- BGH, tổ chuyên môn

13-18

-Tiếp tục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường.

- CBGV, NV

20-21

 - Tham dự chuyên đề cấp huyện “Phát triển vận động cho trẻ Mầm non” cấp huyện

-BGH, GV cốt cán.

24/ 01

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 01- Triển khai , phân công trực tết

- CBGVNV

25/01 -9/02

- Nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

- CBGV,NV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

 (Đã ký) 

 

 

 

Hồ Thị Yến