Xuất bản thông tin

Công khai về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2012 -2013

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ giáo viên , nhân viên  

Năm học 2012 - 2013

 

STT

 

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Biên chế

Hợp đồng

TS

ThS

ĐH

 

 

TC

Sơ cấp

 

Tổng số CBGV,NV

 

28

 

13

          

         15

 

 

 

 

 

15

 

13

 

 

I

Giáo viên

 

21

 

9

 

12

 

 

 

 

12

 

9

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

III

Nhân viên

   4

 

1

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cấp dưỡng

3

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

                                                                            

                                                                  Nguyễn Huệ , ngày 10 tháng  10 năm 2012

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                            Hồ Thị  Yến