Xuất bản thông tin

Hoạt động trải nghiệm với các thiết bị, đồ dùng - đồ chơi của các bé trường Mầm Non Nguyễn Huệ

Hoạt động trải nghiệm với các thiết bị, đồ dùng - đồ chơi của các bé trường Mầm Non Nguyễn Huệ

Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 12/2019. Hôm nay, ngày 24/12/2019 trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức một số hoạt động cho trẻ trải nghiệm với thiết bị, đồ dùng - đồ chơi.


        Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức một số hoạt động cho trẻ trải nghiệm với thiết bị, đồ dùng - đồ chơi: Hoạt động LQVTPVH, KPKH", Hoạt động trải nghiệm" Bé làm nhà khoa học tương lai", "Bé yêu vận động"..... Trẻ rất phấn khởi, thích thú tham gia trải nghiệm. Qua đó, các hoạt động trải nghiệm, khám phá, trẻ tiếp thu được kiến thức một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất....kết thúc các hoạt động , Giáo viên tham gia nhận xét đánh giá các hoạt động chỉ ra ưu điểm, tồn tại và các biện pháp khắc phục để toàn thể giáo viên rút kinh nghiệm.

        Đây là hoạt động sinh hoạt chuyên môn của nhà trường nhằm bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên thực hiện tổ chức các hoạt động trong trường mầm non góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

Hoạt động LQVTPVH Thơ " Bé làm bao nhiêu nghề"

 

 

 

 

Hoạt động trải nghiệm  "Bé làm nhà khoa học tương lai"

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động trải nghiệm " Bé yêu vận động"

 

TCNTT