Xuất bản thông tin

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013”.

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013”.


            Hưởng ứng  chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013”. Sáng 20/10 / 2013. Chi đoàn thanh niên trường Mầm  non Nguyễn Huệ ra quân làm vệ sinh môi trường, với sự tham gia của  toàn thể các đ/c đoàn viên  .

Đoàn viên nhỏ cỏ vườn hoa của bé

          Trong buổi phát động các đ/c đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2013, với những hành động thiết thực như:  Ra quân dọn vệ sinh tại khuôn viên nhà trường,  khơi thông mương, cống rãnh , khu vực xung quanh trường.

Đoàn viên khơi thông mương nước xung quanh trường

   Đây là một trong những hoạt động thường xuyên tại  nhà trường, với những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa  đã góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp hơn cũng là thành tích chào mừng ngày 20/10. 

                                                                             CTV / TCNTT