Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 1 năm học 2012 - 2013

Lịch công tác tháng 1 năm học 2012 - 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Số:  47/KH- MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 06 tháng 01 năm 2013.

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 /2013.

                                                                                                                                       

 

* Trọng tâm công tác tháng 01./2013

 1.      Dự thi “ Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam” cấp cụm - cấp huyện.

2.      Dự tập huấn đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho giáo viên dạy lớp 5 tuổi. Đánh  giá chuẩn  nghề nghiệp giáo viên mầm non

   3.       Dự giờ thăm lớp.- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 4.      Sơ kết học kỳ 1 năm học 2012-2013.

5.  Lao động dọn cỏ khu vườn cây, chăm sóc cây

 

                                                                   Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02- 31/1

 

Duy trì sĩ số thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục đảm bảo theo kế hoạch

 

BGH- GVCN

 

07- 08

Dự tập huấn đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho giáo viên dạy các lớp 5 tuổi. Tập huấn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN

BGH- GV dạy lớp 5 tuổi.

10

Công Đoàn tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở trường học do phòng GD&ĐT tổ chức

Chủ tịch công đoàn

11- 15

- Đón đoàn của Phòng GD&ĐT về Chấm điểm đợt 1 phong trào xây dựng “Trường học Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn” các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện

BGH- GV

12

Sơ kết học kỳ 1 – Phát động phong trào thi đua mừng Đảng ,mừng xuân

Toàn trường

14

Thi giáo viên giỏi cấp trường

 

CBGV

14- 28

Thi “ Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam” cấp cụm..

 

CBGV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Các tổ chuyên môn.

- Cổng thông tin điện tử .

   - Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến