Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10 năm học 2012 - 2013

Lịch công tác tháng 10 năm học 2012 - 2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 15 /TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 04  tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 /2012

                                                                                                     

 

    * Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

     - Cập nhật dữ liệu trên trang thư viện điện tử Đông Triều

      - Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm học 2012 - 2013

      - Ổn định nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh các lớp đầu năm học.

      - Đăng ký thi đua đầu năm

      -  Tổ chức kỷ niệm ngày 20/10

       - Khám bệnh và cân đo trẻ đầu năm .

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01- 05

-Tiếp tục tuyên truyền phối hợp các đoàn thể huy động trẻ ra lớp .

- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học  2012 - 2013

- Lập kế hoạch chương trình các độ tuổi

 

- Toàn trường

08 - 12

 

- Đăng ký thi đua đầu năm với phòng giáo dục

- Trung tâm y tế khám bệnh cho trẻ tại 3 khu trường

- Ban giám hiệu .

- Giáo viên chủ nhiệm

15

 .Quyết toán bảo hiểm với phòng giáo dục

- Kế toán

 

15 - 17

- Thu học phí - quyết toán

- Cập nhật hoàn thiện trang website của trường

BGH  + Kế toán

17- 20

Dự giờ 2 giáo viên mới .

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú .

- Hiệu phó tập huấn viết tin bài tại phòng giáo dục .

 

- Tổ trưởng + BGH

22- 31

 

 Dự giờ - Kiểm tra hồ sơ giáo án khu 1

 duyệt giáo án

 - Chuyên môn, Ban giám hiệu

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến