Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11 năm 2012 - 2013

Lịch công tác tháng 11 năm 2012 - 2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số:  34 / BC- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 04  tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 /2012

                                                                                                     

 

    * Trọng tâm công tác tháng 11/2012:

     -

      - Tổ chức  thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

      - Chuẩn bị hồ sơ cho đoàn thanh tra huyện về kiểm tra  hoạt động dạy thêm , học thêm, hoạt động thu chi và thực hiện 5 đề tài trong năm học

- Kiểm ta toàn diện 03  giáo viên .

- Tham dự tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm .

      

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01/11

 Tham dự tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hạ Long

 

 Giáo viên

2/11

 

- Tổng hợp báo cáo , triển khai họp hội đồng nhà trường

- Ban giám hiệu .

- Toàn bộ hội đồng trường

 

02/11

 .Dự giờ thao giảng

- Toàn trường

 

05/11

-  Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn thanh tra phòng giáo dục  về kiểm tra  hành chính công tác thu chi, thực hiện 5 đề tài của ngành

Toàn trường

06- 10  

Kiểm tra dự giờ khu lẻ

- Tổ trưởng + BGH

12 - 16 /11

Kiểm tra ,  công tác chuẩn bị  lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11

- Họp ban thi đua xét lựa chọn các nhà giáo xuất sắc trong cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo .

 

 -  Ban giám hiệu

 

19/11

Dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam  tại  Huyện Đông Triều

 Hiệu trưởng

20/11

Tổ chức kỷ niệm  30 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Gặp mặt chúc mừng cựu giáo chức của xã .

Toàn trường

21- 30/11

Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên

Hoàn thiện hồ sơ phổ cập  trẻ 5 tuổi

BGH

 Tổ chuyên môn

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến