Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9 / 2013

Lịch công tác tháng 9 / 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 03 /TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 04  tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9./2013:

     - Cập nhật dữ liệu trên trang thư viện điện tử Đông Triều

      - Khai giảng năm học mới 2013 - 2014 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường .

      - Ổn định nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh các lớp đầu năm học.

      - Đăng ký thi đua đầu năm . Xây dựng kế hoạch năm học.

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

4-05/9

 

- Tuyên truyền phối hợp các đoàn thể huy động trẻ ra lớp .

- Tổ chức lễ  khai giảng năm học mới 2013- 2014

- Lập kế hoạch chương trình các độ tuổi

 

- Toàn trường

06- 08/9

- Ổn định nề nếp học sinh ngày đầu đi học .

- Kiểm tra sĩ số, nề nếp học sinh các khu trường

- Họp hội đồng nhà trường triển khai kế hoạch tháng

- Đăng ký thi đua đầu năm .

- Ban giám hiệu .

Giáo viên chủ nhiệm

10- 12

-  Xây dựng kế hoạch năm học .

 

- Toàn trường

11 - 15/2

- Thu hồ sơ trẻ mẫu giáo con hộ nghèo đề nghị hưởng chế độ chính sách

Hiệu trưởng + Kế toán

16 -  20

- Duyệt kế hoạch năm học với phòng giáo dục .

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú .

 

- BGH, CTCĐ

24- 30

- Duyệt kế hoạch giáo dục mầm non .

- Tổ chức tết trung thu cho học sinh

  

- Chuyên môn trường

- Phụ huynh và nhà trường

- CBGV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến