Xuất bản thông tin

Lịch trực cúm Corona

Lịch trực cúm Corona


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ                                      

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

           Số: 11/MNNH                                                                 Đông Triều, ngày 16 tháng 02 năm 2020                          

THÔNG BÁO

Lịch trực xử lý các cỗng việc liên quan đến phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virut Corona gây ra

                                    

         Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND thị xã Đông Triều và Phòng giáo dục & ĐT thị xã  về việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virut Corona gây ra, Trường Mầm Non Nguyễn Huệ  lên lịch trực phòng chống dịch.

         Thời gian trực tại cơ quan: từ 7h30' đến 16h30' từ ngày 17/02 đến hết ngày 23/02/2020.  Cụ thể:

 

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

 

17/02/2020

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968566269

Nguyễn Thị Lương

Kế toán

0964811928

 

18/02/2020

Nguyễn Thị Ly

Phó Hiệu trưởng

0832155882

Phạm Thị Vân

CTCĐ

0353048426

19/02/2020

Nguyễn Thị Út Thêm

Phó Hiệu trưởng

0981285121

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

0352529998

20/02/2020

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968566269

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

0839266869

21/02/2020

Nguyễn Thị Ly

 

0832155882

Đặng Thị Hiền

 

0359717064

22/02/2020

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968566269

Lê Thị Thu

Y tế

0977923417

23/02/2020

Nguyễn Thị Út Thêm

Phó Hiệu trưởng

0981285121

Lê Thị Thu

Y tế

0977923417

                                                                

                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                        (Đã ký)

 

 

 

 

                                                              Nguyễn Thị May