Xuất bản thông tin

Phân công lịch trực hè Tháng 7 năm 2017

Phân công lịch trực hè Tháng 7 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRỰC HÈ THÁNG 7 NĂM 2017

 
   

       Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong thời gian nghỉ hè, trường mầm non Nguyễn Huệ phân công các đồng chí cán bộ quản lý trong cơ quan thường trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ hè năm 2017 cụ thể như sau:

 

Thời gian

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thứ 2

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968.566.269

Thứ 3

Lê Thị làn

Phó hiệu trưởng

01696.859.688

Thứ 4

Nguyễn Thị Ly

Phó hiệu trưởng

01232.155.882

Thứ 5

Lê Thị làn

Phó hiệu trưởng

01696.859.688

Thứ 6

Nguyễn Thị Ly

Phó hiệu trưởng

01232.155.882

Thứ 7

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968.566.269

 

 Trong thời gian nghỉ hè có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên./.

 

Hiệu Trưởng

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị May