Xuất bản thông tin

thực đơn của bé tháng 10

thực đơn của bé tháng 10


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 1 THÁNG 10

 

 (Từ ngày: 01/10/2017  đến: 05/10/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

01/10/18

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt.

Thứ 3

2/10/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan.

Thứ 4

03/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 5

04/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Bún riêu cua.

Thứ 6

05/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

Sữa An sinh

          Xôi ruốc

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 10

(Từ ngày: 08/10/2018  đến: 12/10/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

08/10/18

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt

Thứ 3

09/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

10/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay, mướp

Sữa An sinh

Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

11/10/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

12/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

Sữa An sinh

xôi đỗ xanh

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 10

(Từ ngày: 15/10/2018  đến: 19/10/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

15/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh.

Thứ 3

16/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua.

Thứ 4

17/10/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh cá rau cải

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt

Thứ 5

18/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Sữa An sinh

Xôi ruốc

Thứ 6

19/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương bí xanh.

Sữa An sinh

Mì xương.

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 10

(Từ ngày: 22/10/2018  đến: 26/10/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

22/10/18

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt

Thứ 3

23/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

24/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay, mướp

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 5

25/10/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

26/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

Sữa An sinh

xôi đỗ xanh

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

                                                              

                                                                                              

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 05 THÁNG 10

(Từ ngày: 29/10/2018  đến: 02/11/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

29/10/18

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt.

Thứ 3

30/10/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan.

Thứ 4

31/10/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

01/11/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Bún riêu cua.

Thứ 6

02/11/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

Sữa An sinh

      Xôi đỗ xanh

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm