Xuất bản thông tin

Thực đơn mẫu giáo tháng 4 /2019

Thực đơn mẫu giáo tháng 4 /2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 04

 

(Từ ngày: 01/04/2019  đến: 05/04/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

01/04/19

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau mồng tơi

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

02/04/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

03/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

04/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

05/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

          Xôi ruốc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 04

(Từ ngày: 08/04/2019  đến: 12/04/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

08/04/19

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

09/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

10/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến (Ngao) rau mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

11/04/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

12/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau mồng tơi

xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 04

(Từ ngày: 15/04/2019  đến: 19/04/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

15/04/19

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau mồng tơi

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

16/04/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

17/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

18/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

19/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

          Xôi ruốc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 03năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 04

(Từ ngày: 22/04/2019  đến: 26/04/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

22/04/19

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

23/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

24/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến (Ngao) rau mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

25/04/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

26/04/19

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau mồng tơi

xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm