Xuất bản thông tin

Thực đơn mẫu giáo tháng 5 /2019

Thực đơn mẫu giáo tháng 5 /2019


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 05

 

(Từ ngày: 02/05/2019  đến: 04/05/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 5

02/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn – canh cua rau đay

Mì thịt ngan.

 

Thứ 6

03/05/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

 

Bún riêu cua.

 

Thứ 7

04/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

          Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 05

(Từ ngày: 06/05/2019  đến: 10/05/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

06/05/19

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

07/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

08/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến (Ngao) rau mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

09/05/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

10/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh cua rau đay

Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 05

(Từ ngày: 13/05/2019  đến: 17/05/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

13/05/19

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau đay

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

14/05/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

15/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

16/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh ngao mồng tơi

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

17/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh xương khoai sọ

          Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 26 tháng 04năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 05

(Từ ngày: 20/05/2019  đến: 24/05/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

20/05/19

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh Tôm rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

21/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

22/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến (Ngao) rau mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

23/05/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

24/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh cua rau đay

Chè đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

                                                              

                                                                                              

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 05 THÁNG 05

(Từ ngày: 27/05/2019  đến: 31/05/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

27/05/19

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

28/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

29/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến (Ngao) rau mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

30/05/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

31/05/19

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh cua rau đay

Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm