Xuất bản thông tin

Thực đơn mẫu giáo tháng 9/2018

Thực đơn mẫu giáo tháng 9/2018


THỰC ĐƠN  MẪU GIÁO THÁNG 9

                                   Tuần 1: (Từ  ngày 6/9 – 7/9/ 2018)

                                   Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa: 9.000đ

                                                    Ăn chiều: 4.500đ          

 

Thứ ngày

  Bữa trưa

   Bữa chiều

 Ghi chú

Thứ 5/ 6/9

 

 

Cơm tẻ - thịt lợn hầm nấm -  canh xương bí đỏ

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 6/7/9

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt – Canh tép bí xanh

Sữa An Sinh, bánh mì

 

 

      Người xây dựng thực đơn                                                                  Người duyệt thực đơn                                                                                                          

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

           Nguyễn Thị Út Thêm                                                                       Nguyễn Thị May 

 

THỰC ĐƠN  MẪU GIÁO THÁNG 9

                                   Tuần 2: (Từ  ngày 10/9 – 14/9/ 2018)

                                   Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa: 9.000đ

                                                    Ăn chiều: 4.500đ                                                                                 

Thứ ngày

  Bữa trưa

   Bữa chiều

 Ghi chú

Thứ 2/10/9

 

 

Cơm tẻ -Thịt lợn xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3/11/9

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Mì thịt ngan.

 

 

Thứ 4/12/9

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh tôm bí xanh

Cháo xương khoai tây cà rốt

 

 

Thứ 5/13/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  hầm nấm

- Canh  xương rau ngót

Bún cua

 

Thứ 6/14/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh+ bánh mỳ

 

      Người xây dựng thực đơn                                                                  Người duyệt thực đơn                                                                                                          

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

           Nguyễn Thị Út Thêm                                                                         Nguyễn Thị May

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9

                                   Tuần 3: (Từ  ngày 17/9 – 21/9/ 2018)

                                   Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa:9.000đ

                                                    Ăn chiều: 4.500đ                                                                                

Thứ ngày

   Bữa trưa

  Bữa chièu 

Ghi chú

 

Thứ 2/ 17/9

 

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc  thịt cà chua

- Canh  xương khoai sọ

 

Bún  cua

 

 

Thứ 3/ 18/9

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh tôm bí xanh

 

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Thứ 4/19/9

 

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt + lạc vừng

- Canh cua rau đay + mướp

Xôi đỗ

 

 

Thứ 5/20/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  sốt đậu cà chua

- Canh  xương thập cẩm

Mỳ ngan

 

Thứ 6/21/9

 

 

- Cơm tẻ Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Bánh mỳ, sữa An sinh

 

      Người xây dựng thực đơn                                                                  Người duyệt thực đơn                                                                                                           

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

           Nguyễn Thị Út Thêm                                                                         Nguyễn Thị May

      

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9

Tuần 4: (Từ  ngày 24/9 – 28/9/ 2018)

Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa: 9.000đ

Ăn chiều: 4.500đ

Thứ ngày

   Bữa trưa

  Bữa chiều 

Ghi chú

 

Thứ 2/ 24/9

 

 

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt + lạc vừng

- Canh  cua rau đay, mướp

 

Mỳ ngan

 

 

Thứ 3/ 25/9

           Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.          

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 4/26/9

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh tôm bí xanh

 Cháo xương khoai tây + cà rốt

 

 

Thứ 5/27/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  hầm nấm

- Canh  xương rau ngót

Bún cua

 

Thứ 6/28/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh+ bánh mỳ

 

      Người xây dựng thực đơn                                        Người duyệt                                                                                                           

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

        Nguyễn Thị Út Thêm                                                Nguyễn Thị May