Xuất bản thông tin

Thực đơn mẫu giáo tháng 9 /2019

Thực đơn mẫu giáo tháng 9 /2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 09

 

(Từ ngày: 02/09/2019  đến: 06/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

02/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm rau đay

Cháo gà cà rốt.

 

Thứ 3

03/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

04/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

05/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

06/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tôm bí xanh cà rốt

          Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 09

(Từ ngày: 09/09/2019  đến: 13/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

09/09/19

 

Cơm tẻ -Thịt lợn xốt cà chua - Canh hến rau mồng tơi

Mì thịt ngan

 

Thứ 3

10/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai tây

Cháo gà cà rốt

 

Thứ 4

11/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

12/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  -Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 6

13/09/19

 

Cơm tẻ - Tôm rim thịt - Canh tôm bầu

Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 09

(Từ ngày: 16/09/2019  đến: 20/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

16/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm rau đay

Cháo gà cà rốt.

 

Thứ 3

17/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

18/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

19/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

20/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tôm bí xanh

          Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 3 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 09

(Từ ngày: 23/09/2019  đến: 27/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

23/09/19

 

Cơm tẻ -Thịt lợn xốt cà chua - Canh hến rau mồng tơi

Mì thịt ngan

 

Thứ 3

24/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai tây

Cháo gà cà rốt

 

Thứ 4

25/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

26/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  -Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 6

27/09/19

 

Cơm tẻ - Tôm rim thịt - Canh tôm bầu

Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm