Xuất bản thông tin

Thực đơn nhà trẻ tháng 3/2019

Thực đơn nhà trẻ tháng 3/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 1 THÁNG 03

 

 (Từ ngày: 04/03/2019  đến: 08/03/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

04/03/19

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt.

Thứ 3

05/03/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan.

Thứ 4

06/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 5

07/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Bún riêu cua.

Thứ 6

08/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

Sữa An sinh

          Xôi ruốc

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 02 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 02 THÁNG 03

(Từ ngày: 11/03/2019  đến: 15/03/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

11/03/19

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt

Thứ 3

12/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

13/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

14/03/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

15/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

Sữa An sinh

xôi đỗ xanh

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 03 THÁNG 03

(Từ ngày: 18/03/2019  đến: 22/03/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

18/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh.

Thứ 3

19/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua.

Thứ 4

20/03/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh cá rau cải

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt

Thứ 5

21/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Sữa An sinh

Xôi ruốc

Thứ 6

22/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương bí xanh.

Sữa An sinh

Mì xương.

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 04 THÁNG 03

(Từ ngày: 25/03/2019  đến: 29/03/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

25/03/19

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt

Thứ 3

26/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

27/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 5

28/03/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

29/03/19

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau mồng tơi.

Sữa An sinh

xôi đỗ xanh

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ                                                      

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm