Xuất bản thông tin

Thực đơn nhà trẻ tháng 9/2019

Thực đơn nhà trẻ tháng 9/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 01 THÁNG 09

 

 (Từ ngày: 02/09/2019  đến: 06/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

02/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm rau đay

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt.

Thứ 3

03/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan.

Thứ 4

04/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

    Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

05/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Bún riêu cua.

Thứ 6

06/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tôm bí xanh cà rốt

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 02 THÁNG 09

(Từ ngày: 09/09/2019  đến: 13/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

09/09/19

 

Cơm tẻ -Thịt lợn xốt cà chua - Canh hến rau mồng tơi

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 3

10/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt

Thứ 4

11/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh.

Thứ 5

12/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  -Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 6

13/09/19

 

Cơm tẻ - Tôm rim thịt - Canh tôm bầu

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 03 THÁNG 09

(Từ ngày: 16/09/2019  đến: 20/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

16/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm rau đay

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt.

Thứ 3

17/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan.

Thứ 4

18/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương.

Thứ 5

19/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Bún riêu cua.

Thứ 6

20/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

   Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 04 THÁNG 09

(Từ ngày: 23/09/2019  đến: 27/09/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

23/09/19

 

Cơm tẻ -Thịt lợn xốt cà chua - Canh hến rau mồng tơi

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 3

24/09/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt

Thứ 4

25/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh.

Thứ 5

26/09/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  -Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 6

27/09/19

 

Cơm tẻ - Tôm rim thịt - Canh tôm bầu

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm