Xuất bản thông tin

thực đơn tháng 10/2017

thực đơn tháng 10/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10

 

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 10

(Từ ngày: 02/10/2017  đến: 06/10/2017)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

02/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt su su ,cà rốt - Canh tép rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

03/10/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Mì thịt gà.

 

Thứ 4

04/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

05/10/17

 

Cơm tẻ - Giò rim thịt - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

06/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh xương khoai tây

          Chè đỗ đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ly

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 10

(Từ ngày: 09/10/2017  đến: 13/10/2017)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

09/10/17

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh xương khoai tây.

Chè đỗ đen.

 

Thứ 3

10/10/17

 

Cơm tẻ - Giò rim thịt  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

11/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

12/10/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

13/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                    

                                                                      Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ly

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 10

(Từ ngày: 16/10/2016  đến: 20/10/2016)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

16/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh xương khoai tây

Cháo xương đỗ xanh.

 

Thứ 3

17/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cá rau cải.

Bún riêu cua.

 

Thứ 4

18/10/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

19/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Mì xương.

 

Thứ 6

20/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương bí xanh.

      Chè đỗ đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

                                                                                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 10

(Từ ngày: 23/10/2016  đến: 27/10/2017)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

23/10/17

 

Cơm tẻ - Tôm thịt rim - Canh tôm rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

24/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim  - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

25/10/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh, bánh mì.

 

Thứ 5

26/10/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

27/10/17

 

Cơm tẻ -Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Chè đỗ đen.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm