Xuất bản thông tin

Thực đơn Tháng 12/2013

Thực đơn Tháng 12/2013


THỰC ĐƠN THÁNG 12 /2013

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Từ ngày 02 / 12 – 06 / 12 / 2013

Từ ngày 09/ 12  – 13 / 12 / 2013

Từ ngày 16  / 12 – 20/ 12 / 2013

Từ ngày  23 / 12  -  27 / 12  / 2013

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

Cơm, trứng đúc thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

 Mỳ xương

 

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

Bún xương

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

 Mỳ xương

 

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

Bún xương

 

3

Cơm, tôm rang thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh su hào nấu thịt.

 

 

Cháo xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh su hào nấu thịt.

 

 

Cháo xương

 

 

4

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu xương.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu xương.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

5

Cơm, rán thịt; canh su hào.

 

 

Cháo xương

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí xanh.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, rán thịt; canh su hào.

 

 

Cháo xương

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí xanh.

 

Xôi ruốc

 

 

6

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí đỏ nấu xương.

 

Bún xương

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Mỳ nấu xương

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí đỏ nấu xương.

 

Bún xương

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Mỳ nấu xương

 

 

                                      

Người xây dựng thực đơn

 

 

Nguyễn Thu Huệ

Phụ trách chuyên môn

(  Đã ký )

 

Nguyễn Thị Quế