Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 2/2018

Thực đơn tháng 2/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 02

(Từ ngày: 05/02/2018  đến: 09/02/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

05/02/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Bún riêu cua

 

Thứ 3

06/02/18

 

Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương bí đỏ

Cháo gà

 

Thứ 4

07/02/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá

 

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

08/02/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua- Canh tôm bầu.

Mì xương

 

Thứ 6

09/02/18

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt- Canh xương khoai sọ

Xôi gấc.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                      

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 02

(Từ ngày: 22/02/2018  đến: 23/02/2018)

 

Thứ 5

22/02/18

 

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh cá rau cải

Mì  thịt ngan

 

Thứ 6

23/02/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh tôm  bầu.

Xôi gấc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                      

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May

 

 

                                                          

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 02

(Từ ngày: 26/02/2018  đến: 02/03/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

26/02/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương su hào cà rốt.

Xôi đỗ xanh

 

Thứ 3

27/02/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

28/02/18

 

Cơm tẻ - Thịt lợn hầm nấm - Canh tép bầu

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

01/03/18

 

 

Cơm tẻ - ruốc thịt lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Bún cua

 

Thứ 6

02/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua- Canh riêu ngao( hến)

Cháo xương bí đỏ

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                      

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May