Xuất bản thông tin

Trường Mầm Non Nguyễn Huệ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Trường Mầm Non Nguyễn Huệ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Sau khi cơn bão số 3 đi qua các CB, GV, nhân viên trong trường nhanh chóng khắc phục hậu quả.


           Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2014. Ngay sau khi cơn bão số 3 đã đi qua tập thể các CB, GV, nhân viên trong trường MN Nguyễn Huệ  đã nhanh chóng, khẩn trương thu gom những cây xanh gẫy đổ và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trả lại môi trường cảnh quan sạch đẹp cho nhà trường.

Một số hình ảnh

 

Thu Huệ