Xuất bản thông tin

Trường mầm non Nguyễn Huệ tích cực tham gia: “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ” năm học 2016-2017

Trường mầm non Nguyễn Huệ tích cực tham gia: “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ” năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều về việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã. Hôm nay, ngày 16/02/2017 các đồng chí giáo viên trường mầm non Nguyễn Huệ tích cực tham gia: "Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở " năm học 2016-2017.


Trường có 10 giáo viên tham gia dự thi, mỗi giáo viên tổ chức 2 hoạt động học. Các tiết dạy có sự đầu tư và áp dụng các phương pháp, hình thức đổi mới, đặc biệt là các đồng chí đã vận dụng có hiệu quả chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm trong chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non. Qua các hoạt động học trẻ đã được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá và trẻ hứng thú tham gia.

Thông qua hội thi các đồng chí giáo viên đã có dịp để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong nhà trường.

Một số hình ảnh của hội thi

 

 

 

 

 

Nguyễn Vân