Xuất bản thông tin

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức ký cam kết “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức ký cam kết “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”

Sáng ngày 20/02/2017, Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

       Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị May - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt và thông qua nội dung Kế hoạch số: 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thị xã Đông Triều và tổ chức ký cam kết giữa Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên với Đ/c Hiệu trưởng.

        Kết quả  36 đồng chí, đạt 100% CB, GV, NV tham gia ký cam kết với Đ/c Hiệu trưởng nhà trường. Hội nghị diễn ra tốt đẹp với sự nhất trí cao của tập thể CB, GV, NV trong trường.

          Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

Nguyễn Huệ