Xuất bản thông tin

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức sơ kết học kỳ 1

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức sơ kết học kỳ 1

Để tổng kết lại những nhiệm vụ của học kỳ I và đề ra phương hướng nhiệm vụ của học kỳ II. Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2015 trường mầm non Nguyễn Huệ long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I.


Tại Hội nghị đ/c Hồ Thị Yến Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I, trong báo cáo đ/c đã nêu được những kết quả mà cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đạt được trong học kỳ I. Dựa trên những kết quả đã đạt được, đ/c hiệu trưởng nhà trường đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II: Các nhóm lớp tiếp tục làm tôt công tác tuyên truyền để dùy trì, huy động trẻ ra lớp. các nhóm Kiểm định chất lượng tiếp tục thu thập minh chứng, tổ công nghệ thông tin thực hiện soạn duyệt giáo án trực tuyến theo đề án của Phòng Giáo dục thị xã. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý trong nhà trường đạt hiệu quả.

 Với tinh thần đoàn kết trường mầm non Nguyễn Huệ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

Hình ảnh

Nguyễn Ly