Xuất bản thông tin

Trường MN Nguyễn Huệ thực hiện điều tra PCGDXMC giai đoạn 2020-2025

Trường MN Nguyễn Huệ thực hiện điều tra PCGDXMC giai đoạn 2020-2025


        Thực hiện chỉ đạo của bộ phân chuyên môn Phòng GD&ĐT Đông Triều; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Trường mầm non Nguyễn Huệ thực hiện làm công tác điều tra phổ cập xóa mù chữ giai đoạn 2020 - 2025.

        Được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, bắt đầu từ ngày 15/8 - 20/8/2020 đội ngũ giáo viên trường mầm non Nguyễn Huệ kết hợp với Ban quản lý các thôn làm công tác điều tra phổ cập. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết cho công tác phát triển trẻ đến lớp của nhà trường cũng như công tác phát triển giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình điều tra phổ cập, giáo viên kết hợp tuyên truyền vận động gia đình có trẻ từ 0 - 5 tuổi đến trường mầm non.

        Trong bối cảnh cả nước đang cùng nhau vượt qua cuộc chiến với dịch bệnh COVID- 19. Thì các đ/c giáo viên vẫn thực hiện tốt công tác PCGDXMC đi cùng với đó là luôn đảm bảo tốt được công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19, số lượng các đ/c giáo viên được phân công điều tra được chia nhỏ ra, không còn đi tập trung theo nhóm như các năm học trước.

         Với lòng tâm huyết với nghề, vượt lên trên tất cả các đ/c giáo viên đã cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo tốt công tác PCGDXMC duy trì và giữ vững thành quả PCGD của xã Nguyễn Huệ.

         Một số hình ảnh giáo viên tham gia quá trình điều tra PCGDMC:

BGH triển khai công tác điều tra phổ cập

 

 

 

 

 

TCNTT