Asset Publisher

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2012 -2013

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 
 
 


Cam kết chất lượng giáo dục

Năm học 2012 – 2013

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

Trẻ phát triển bình thường    53  trẻ đạt 100   %

Trẻ phát triển bình thường 203/207 trẻ

đạt 98  %

 

 

 

 

II

 

 

 

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Theo 4 lĩnh vực phát triển : Đạt  85% trở lên

1. Phát triển thể chất:

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển tình cảm , kỹ năng XH thẩm mĩ

Theo 5 lĩnh vực phát triển.Đạt 94 % trở lên .

1. Phát triển thể chất

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển thẩm mĩ .

5. Phát triển tình cảm XH

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình MN mới

Nội dung : GD thích hợp

Chương trình MN  mới

Nội dung : GD thích hợp

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

Đạt yêu cầu về chăm sóc và giáo dục trẻ

Đảm bảo theo đúng yêu cầu của điều lệ trường Mầm non quy định.

 

                                                                                 Nguyễn Huệ , ngày 10 tháng 10 năm2012

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                 

                                                                                                          Hồ Thị Yến