Asset Publisher

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

 

Cam kết chất lượng giáo dục

Năm học 2015  - 2016

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

 

Trẻ phát triển bình thường 48/51 trẻ đạt  94,1  %

Suy dinh dưỡng

- Nhẹ cân : 01  trẻ đạt  1,96%

- Thấp còi : 02 trẻ đạt  3,9%

Trẻ phát triển bình thường 222/240 trẻ  đạt 91,7 %

Suy dinh dưỡng :

-Nhẹ cân : 07 trẻ đạt  2,9%

-Thấp còi : 11 trẻ đạt 4,6%

 

 

 

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Theo 4 lĩnh vực phát triển : Đạt  90% trở lên

1. Phát triển thể chất:

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển tình cảm , kỹ năng XH thẩm mĩ

Theo 5 lĩnh vực phát triển.Đạt 95 % trở lên .

1. Phát triển thể chất

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển thẩm mĩ .

5. Phát triển tình cảm XH

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình MN mới

Nội dung : GD thích hợp

Chương trình MN  mới

Nội dung : GD thích hợp

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

Đạt yêu cầu về chăm sóc và giáo dục trẻ

Đảm bảo theo đúng yêu cầu của điều lệ trường Mầm non quy định.

                                                    

                                                                                                                    Nguyễn Huệ , ngày 10 tháng 9 năm 2015

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                            Hồ Thị Yến

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Công khai chất lượng giáo dục

Năm học 2015 - 2016

                                                                                                                                                  Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

291

 

 

51

77

90

73

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

291

 

 

51

77

90

73

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

2

 

 

 

 

 

2

II

Số trẻ em được tổ chức

ăn tại cơ sở

 

291

 

 

 

51

 

77

 

90

 

73

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 

291

 

 

 

51

 

77

 

90

 

73

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

291

 

 

 

51

 

77

 

90

 

73

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

291

 

 

 

51

 

77

 

90

 

73

1

 Phát triển bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em SDD nhẹ

13

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em béo phì

0

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

291

 

 

 

51

 

 

 

77

 

 

90

 

73

1

Đối với nhà trẻ

51

 

 

51

 

 

 

1.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

 

51

 

 

 

51

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

 

 

240

 

 

 

 

77

 

90

 

73

                   

                                                                                                    Nguyễn Huệ , ngày 10 tháng 9 năm 2015

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                 Hồ Thị Yến

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Năm học :  2015 - 2016

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

1

Số 3.6m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

    

1

Phòng học kiên cố

9

3.63 m2/ trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

1

3.4 m2/ trẻ em

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

1

 

III

Số điểm trường

3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

9.591,5

34,9m2/ trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1736

6,3m2/trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

560

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

527,5

2m2/trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

76,4

0,6m2/trẻ

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

164,7

06m2/trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

282,4

1,02m2/trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

156

 

VII1

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

5

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

2

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính,  máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

12

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

12

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan )

4

 

3

Máy phô tô

0

 

5

Catsset

1

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

12

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

03 bộ

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

140 Bộ

 

10

Tủ tư trang của trẻ

15

 

11

Giá đồ chơi

60

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

x

 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                                                                                     Nguyễn Huệ, ngày 10 tháng 9 năm 2015

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                  Hồ Thị Yến