Asset Publisher

Chi bộ trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Chi bộ trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Lễ kết nạp đảng viên mới


         Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

         Thực hiện Quyết định số 216, 217 và 218 /QĐ-TU của Ban Thường vụ Đảng ủy thị xã Đông Triều, ngày 01 tháng 11 năm 2017. Ngày 3/11/2017  Chi bộ 15 trường Mầm non Nguyễn Huệ tổ chức Lễ kết nạp cho 3 quần chúng: Đào Thị Nguyên, Dương Thị Ngọc, Trần Phương Thúy vào Đảng cộng sản Việt Nam.

          Về dự buổi Lễ kết nạp  Đảng viên có các đồng chí trong Ban Chi Ủy chi bộ nhà trường cùng toàn thể các  đồng chí đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ. Buổi Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng. Đồng chí Nguyễn Thị May- Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng : Đào Thị Nguyên, Dương Thị Ngọc và Trần Phương Thúy.

         Sau thời gian phấn đấu không ngừng của quần chúng Đào Thị Nguyên, Dương Thị Ngọc và Trần Phương Thúy cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chi ủy các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và sự hướng dẫn tận tình của các đồng chi đảng viên trong Chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nguyễn Huệ 3 đồng chí Đào Thị Nguyên, Dương Thị Ngọc và Trần Phương Thúy đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Trước cờ Đảng 3 đồng chí Đào Thị Nguyên, Dương Thị Ngọc và Trần Phương Thúy trang nghiêm đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để được trở thành Đảng viên chính thức.

         Đồng chí Nguyễn Thị May – Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ nêu rõ những quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tiếp tục theo dõi giúp đỡ đồng chí Đào Thị Nguyên, Trần Phương Thúy; Dương Thị Ngọc  trở thành Đảng viên chính thức.

Đồng chí Nguyễn Thị May - Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng

Đ/c Đào Thị Nguyên, Dương Thị Ngọc và Trần Phương Thúy đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để được trở thành Đảng viên chính thức.

 

TCNTT: Nguyễn Ly