Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 4/2015

Chương trình công tác tháng 4/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Số: 17 /KH-TrMN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

        Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

Chương trình công tác tháng 04/2015

 

*Nhiêm vụ trọng tâm:

 

1Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.

2.  Tổ chức Hội khỏe Bé mầm non cấp trường, khu vực  năm học 2014-2015

3. Tiếp tục tự đánh giá công tác  kiểm định chất lượng giáo dục

4. kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi .

 

Thời gian

 

Nội dung làm việc

 

Người làm việc

 

  1. 27/4

Công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBGV, NV

  1. - 27/4

 Tiếp tục thực hiện chăm sóc giáo dục các độ tuổi

  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 30 - 34 .

BGH, GV các lớp

  1.  - 06

Tự đánh giá trường mầm non- Tìm minh chứng

Hội đồng tự đánh giá

  07/4

Tổ chức Hội khoẻ bé mầm non cấp trường.

CBGV, NV

         09/4

Hội khoẻ Bé mầm non  khu vực 1

CB, GV

      20- 27/4

Tự kiểm tra Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi.

 CB,GV , NV

        28/4

 Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

                                                                                            

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                   Hồ Thị Yến