Asset Publisher

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015


                   

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

Nội dung

ĐVT

Tổng số

Chia ra

Công lập

Tư thục

1. Tổng số phòng học

Phòng

11

11

 

Trong đó

Phòng học kiên cố

Phòng

10

10

 

Phòng học bán kiên cố

Phòng

1

1

 

Phòng học tạm

Phòng

0

0

 

Phòng học nhờ, mượn

Phòng

0

0

 

2. Điểm trường

Điểm trường

3

3

 

Chia ra

Điểm trường chính

Điểm trường

1

1

 

Điểm trường lẻ

Điểm trường

2

2

 

Số điểm trường có sân chơi ngoài trời

Điểm trường

3

3

 

Chia ra

Điểm trường chính

Điểm trường

1

1

 

Điểm trường lẻ

Điểm trường

2

2

 

3. Số sân chơi ngoài trời

Sân

3

3

 

Chia ra

Số sân ở điểm trường chính

Sân

1

1

 

Số sân ở điểm trường lẻ

Sân

2

2

 

Trong đó

Sân chơi có thiết bị đồ chơi 

Sân

2

2

 

Sân chơi có 5 loại thiết bị đồ chơi trở lên

Sân

2

2

 

4. Nhà bếp

x

x

x

 

Số điểm trường có nhà bếp

Điểm trường

2

2

 

Chia ra

Điểm trường chính có nhà bếp

Điểm trường

1

1

 

Điểm trường lẻ có nhà bếp

Điểm trường

1

1

 

Số trường có nhà bếp hợp vệ sinh, đúng quy cách (bếp 1 chiều)

Trường

1

1

 

Tổng số nhà bếp (cả điểm chính và điểm lẻ)

Bếp

2

2

 

Số nhà bếp hợp vệ sinh, đúng quy cách (bếp 1 chiều)

Bếp

2

2

 

Nhà bếp xây mới, cải tạo sửa chữa (từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2014)

Bếp

0

0

 

5. Số trường có công trình vệ sinh

Trường

1

1

 

 

Số trường có CTVS đạt yêu cầu

Trường

1

1

 

Tỷ lệ

%

100,0

100,0

 

Số công trình vệ sinh

CTVS

11

11

 

Số công trình vệ sinh đạt yêu cầu

CTVS

11

11

 

Tỷ lệ

%

100,0

100,0

 

CTVS xây mới, cải tạo sửa chữa (từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2014)

CTVS

1

1

 

6. Khối phòng phục vụ học tập

x

x

x

 

6.1. Số trường có 02 phòng: 1 phòng GDTC, 1 phòng GDÂN

Trường

0

0

 

6.2. Số trường có 01 phòng:

Trường

1

1

 

Chia ra

 + Sử dụng làm phòng GDTC

Trường

0

0

 

 + Sử dụng làm phòng GDÂN

Trường

1

1

 

 + Sử dụng làm phòng chung GDTC-GDÂN

Trường

0

0

 

7. Thiết bị

x

x

x

 

7.1. Tổng số nhóm, lớp đủ đồ dùng theo quy định

nhóm,lớp

7

7

 

Trong đó: Lớp MG 5 tuổi đủ đồ dùng theo quy định

Lớp

3

3

 

7.2. Trường có ứng dụng CNTT

Trường

1

1

 

Trong đó

Số trường nối mạng INTERNET

Trường

1

1

 

Tổng số máy vi tính

Chiếc

10

10

 

Số trường được hỗ trợ bộ máy tính Kidsmart
(từ khi có dự án hỗ trợ đến nay)

Trường

1

1

 

Số bộ máy tính Kidsmart được hỗ trợ
(từ khi có dự án hỗ trợ đến nay)

Bộ

6

6

 

8. Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia

Trường

1

1

 

 

Trường chuẩn mức độ 1

Trường

1

1

 

Trường chuẩn mức độ 2

Trường

0

0

 

Trong đó: Công nhận mới trong năm học 2014-2015
(tính từ 7/2014 đến 6/2015)

Trường

0

0

 

9. Tổng kinh phí đầu tư

Triệu đồng

   

 

Trong tổng số

a. Ngân sách Nhà nước

"

0

0

 

Ngân sách thường xuyên

"

0

0

 

Ngân sách xây dựng cơ bản

"

0

0

 

b. Cha mẹ HS đóng góp

"

   

 

c. Các nguồn khác

"

0

0

 

 

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                         Hồ Thị Yến