Asset Publisher

Công khai TT36 (2019- 2020)

Công khai TT36 (2019- 2020)


BIỂU MẪU 01

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

 

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiếnđạt được

- Trẻ phát triển bình thường: 100%, không có trẻ SDD, không có trẻ béo phì

- 100% trẻ được bảo đảm ATTM về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ có thói quen vệ sinh văn minh trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày

- Trẻ phát triển bình thường 98%, trẻ SDD: 2%, trẻ bép phì 2,5%

- 100% trẻ được bảo đảm ATTM về thể chất và tinh thần

- 100% trẻ có thói quen vệ sinh văn minh trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày

 

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi bổ sung theo Thông tư 28/2016-BGDĐT

Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi bổ sung theo Thông tư 28/2016-BGDĐT

 

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

45/45 trẻ đạt yêu cầu theo 4 lĩnh vực phát triển

213/213trẻ đạt yêu cầu theo 5 lĩnh vực phát triển.

66/66 trẻ đạt các yêu cầu của 120 chỉ số theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

Đội ngũ GV nhiệt tình, tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: đảm bảo DT đất, có đủ

phòng học, các thiết bị, dụng cụ

phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

 

Nguyễn Huệ, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

Nguyễn Thị May

 

             

Biểu mẫu 02

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế,

năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

300

 

 

 45

59

88

66

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

300

 

 

45

59

88

66

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

258

 

 

45

59

88

66

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

258

 

 

45

59

88

66

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

258

 

 

45

59

88

66

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Strẻ cân nặng bình thường

251

 

 

45

58

85

63

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

7

 

 

0

1

3

3

3

Strẻ có chiều cao bình thường

239

 

 

39

54

81

65

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

19

 

 

6

5

7

1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

0

 

 

0

0

0

0

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

258

 

 

45

59

88

66

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Huệ, ngày 18 tháng 9 năm 2019
                               HIỆU TRƯỞNG
 

Tứ Liên, ngày 04 tháng 6 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

(Đã ký)

 

 

                               Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 03

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

 
 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,

 năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

11

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

11

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

2

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

10.034.7 m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1750m2

1750/300=5.83 m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

660m2

660/300 = 2.2 m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

60m2

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

105m2

105/300= 0,35 m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

304.7m2

304.7/300 = 1.02 m2

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

60m2

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

190m2

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

11

01 bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

11

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

0

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

 

08 bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

16

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

 

1

Bộ thể chất đa năng.

 

 Dùng chung tại phòng thể chất

2

Đồ chơi tự làm

 

22

02 bộ/lớp

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

 

 7

 

 0,35

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 x

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 x

 

XIV

Kết nối internet

 x

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sgiáo dục

  x 

 

XVI

Tường rào xây

 x

 

 

 

Nguyễn Huệ, ngày 22 tháng 11 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
 

tên và đóng dấu)

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 04

 PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

26

 

 

17

7

02

0

15

09

02

8

18

 

 

I

Giáo viên

21

 

 

13

7

1

 

13

08

0

5

16

 

 

1

Nhà trẻ

6

 

 

3

2

 

 

3

3

0

1

5

 

 

2

Mẫu giáo

15

 

 

10

4

1

 

10

5

0

4

 11

 

 

II

Cán bquản lý

3

 

 

3

 

 

 

0

1

2

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên nuôi dưỡng

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Bảo vệ, lao công

02

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ, ngày 18 tháng 9  năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán các khoản thu – chi đầu năm

Năm học 2019-2020

         

Hôm nay, vào hồi  8h ngày  23  tháng  09  năm 2019

          Tại:  Trường Mầm non Nguyễn Huệ.

          1 , Đ/c  Nguyễn Thị May -  Hiệu trưởng

          2, Đ/c Nguyễn Thị Út Thêm – Phó hiệu  trưởng

          3, Đ/c  Phạm Thị Vân  - CTCĐ

          3, Đ/c  Nguyễn Thị Lương -  Kế toán

          5, Đ/c  Lê Thị  - NV y tế kiêm thủ quỹ

          6, Đ/c Trần Thị Hoan - CB Thanh tra nhân dân

           

          Lập biên bản về việc niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2019 -2020 của  trường  Mầm non Nguyễn Huệ  bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc.

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ  8h  ngày 23 tháng 9  năm 2019 sẽ kết thúc việc niêm yết vào  hồi  8h ngày 30  tháng  9  năm 2019 ( 07 ngày liên tục).

           Thực hiện niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2019 - 2020 của  trường  Mầm non Nguyễn Huệ  niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha  mẹ phụ huynh học sinh  biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục  trong thời gian 07 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Trong thời gian 07 ngày niêm yết công khai nếu không có bậc phụ huynh nào có ý kiến khác thì kế hoạch sẽ chính thức được thực hiện kể từ khi biên bản kết thúc bảng công khai.

          Biên bản lập xong hồi 9h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lương

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị May

 

 

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT

 

 

 

  1. Nguyễn Thị  Út Thêm

 

 

     2 .  Phạm Thị Vân

 

 

     3.  Lê Thị Thu

 

 

     4.  Trần Thị Hoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGD&&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

         

 

BIÊN BẢN

Kết thúc  niêm yết công khai dự toán các khoản thu – chi đầu năm

Năm học 2019-2020

Hôm nay, vào hồi  8h ngày 30  tháng  9 năm 2019

          Tại:  Trường Mầm non Bình Dương A chúng tôi gồm:

          1 , Đ/c  Nguyễn Thị May -  Hiệu trưởng

          2, Đ/c Nguyễn Thị Út Thêm – Phó hiệu  trưởng

          3, Đ/c Nguyễn Thị Ly - – Phó hiệu  trưởng

          4, Đ/c  Phạm Thị Vân  - CTCĐ

          5, Đ/c  Nguyễn Thị Lương -  Kế toán

          6, Đ/c  Lê Thị  - NV y tế kiêm thủ quỹ

          7, Đ/c Trần Thị Hoan - CB Thanh tra nhân dân

          Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai dự toán  các khoản thu chi đầu năm học. Năm học 2019-2020 tại trụ sở làm việc:

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8 h ngày 23 tháng 9  năm 2019  sẽ kết thúc việc niêm yết vào  hồi  8h ngày 30 tháng  09  năm 2019 ( 07 ngày liên tục).

           Sau 07 ngày thực hiện niêm yết công khai dự toán  thu chi đầu năm học . Năm học 2019-020 của trường Mầm non Nguyễn Huệ  niêm yết tại trụ sở làm việc, Trường  Mầm non Nguyễn Huệ  tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai dự toán thu chi đầu năm . Năm học 2019-2020.

          Biên bản lập xong hồi 9h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

                      

 

 

 

                        Nguyễn Thị Lương

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

 

 

    ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ KẾT THÚC

 

 

  1. Nguyễn Thị  Út Thêm

 

 

  1. Nguyễn Thị Ly

 

 

    3 .  Phạm Thị Vân

 

 

     4.  Lê Thị Thu

 

 

    5.  Trần Thị Hoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2019-2020

 

          Căn cứ vào công văn hướng dẫn các cấp về hướng dẫn công tác thu chi năm học 2019-2020;

          Căn cứ vào kế hoạch thu, chi năm học 2019-2020 của trường Mầm non Nguyễn Huệ;

Căn cứ vào kết quả họp cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường. Hội cha mẹ học sinh và nhà trường đã thỏa thuận thu các khoản thu năm học 2019-2020 như sau:

  1. Các khoản thu bắt buộc:
  • Học phí: 50.000 đồng/trẻ/tháng.
  1. Các khoản thu theo thỏa thuận:
  1. Thu phục vụ bán trú: Chi thuê cấp dưỡng + trông trưa + mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao: 119.000 đồng/trẻ/tháng
  2. Thu trả công dọn vệ sinh + giấy vệ sinh: 10.000 đồng/trẻ/tháng
  3. Đón sớm, trả muộn: 46.000 đồng/trẻ/tháng

Nhà trường trân trọng thông báo./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị May